Українські народні пісні

НЕ ПОЗНАЛА МАТИ
Українська народна пісня

Не познала мати
Свого дитяти —
Поміж тими дружечками,
За дрібними сльозоньками!

Походження та примітки

Не познала мати. БО, од. зб. 186, арк. 99. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 79.