Українські народні пісні

НЕ САМ, НЕ САМ СОЛОВЕЙКО У САДОЧКУ

Не сам, не сам соловейко у садочку *,
Є коло нього зозулька його.
Сидить коло нього, проситься у нього:
— Ой пусти мене в садочок політати.
— Хоть я тебе пущу, я тебе назначу,
Вирву пір’ячко з правого крилечка.
Не сам, не сам Микола на посаді,
Є коло нього Наталка його.
Сидить коло нього, проситься у нього:
— Ой пусти мене на вулицю погуляти.
— Хоть я тебе пущу, я тебе назначу,
Дам тобі серпанок, возьму в тебе лянту.

Походження та примітки

* Кожний рядок повторюється.

Не сам, не сам соловейко у садочку. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, арк. 143.

Мелодія ОЙ СЛАВЕН, СЛАВЕН ЦЕЙ ВЕЧІР НАСТАВ

Записана Гнатом Танцюрою протягом 1918—1930 рр.

Джерело

Тематичні розділи

  • Покривання молодої
  • Весільні пісні
  • Календарно-обрядові пісні