Українські народні пісні

НЕ ХОДИЛА НА УЛИЦЮ, НЕ БУДУ Й ХОДИТИ
Українська народна пісня

Не ходила на улицю, не буду й ходити,
Бо хвалиться стидкий, бридкий із улиці бити.
Хоч хвалися не хвалися, да й не будеш бити,
Нема в тебе худібоньки за мене платити.
Тільки в тебе худобоньки, що біла кобила,
Да й ту продав, жупан купив, щоб я полюбила.
Жупан купив, жупан купив — собаки порвали:
Поїхали до Прилуки латок купувати,
Щоб козаку ік празнику жупан полатати.
Жупанина по коліна, а свита по порту *:
Піди, стидкий, піди, бридкий, закинь її к чорту!

Походження та примітки

Не ходила на улицю, не буду й ходити. Записано від Єфр. Комнацької. БФ-1, арк. 83, № 9. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 14 аркуші під 9 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

* Рід полотняної хустки.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 101.