Українські народні пісні

НЕМА НІ В КОГО СИНА ТАКОГО
Українська народна пісня

Нема ні в кого сина такого,

Приспів:

Святий вечір!

А у пана Івана да хороший син,
Небагато пожив, славоньки нажив.
Білим залізом двір обгородив,
Поставив ворота з щирого злота,
Да побив же палі з золотими перстнями,
Да повішав коври шовком до землі,
Да помостив мости битим таляром,
Засіяв поле дрібним жемчугом,
Позаймав ліса поголоснії,
А сам поїхав на горду войну,
На горду войну, по королівну.
А покіль верне з гордої войни,
З гордої войни з королівною,
Да забіліє двір білим залізом,
Да зазяють ворота з щирого злота,
Замигтять палі золотими перстнями,
Замають коври шовком до землі,
Зацвіте поле дрібним жемчугом,
Зашумлять ліси поголоснії.
Да зачули люде, що король їде,
Що король їде, нам слава буде.
Його мамочка да й промовляє:
— Ой то не король, то синочок мой,
Собі жену везе, мені невіхна буде.
— Оце ж тобі, мамочко, да й невіхночка,
Як самі знайте, так научайте:
Мед-вино точить, щоб не перелить,
Шириночку шить, щоб не помилить,
Кросенця ткать, щоб не порвать.

Походження та примітки

НЕМА НІ В КОГО СИНА ТАКОГО.

Запис: П. Теремець у селі Рудка, Чернігівщина.

Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 11—12.

Варіанти

 • А. Метлинский, Народные южнорусские песни, 1854, стор. 334;
 • Zienkiewicz, Piosenki gminne ludu Pińskiego, стор. 22;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 168—170, ч. 19, стор. 46, ч. 19;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 274—275, ч. З, стор. 289—290, ч. 23;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 385—387, ч. 25, стор. 691, ч. 63;
 • Журнал «Киевская старина», К., 1882—1906, 1887, січень, стор. 186—187, ч. 4;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 98—99, ч. 142—143;
 • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 42—46, ч. 60, 63;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 122—123, ч. 225, А (з мелодією).

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Молодець їде по невістку-королівну
 • Колядки та щедрівки парубкові
 • Календарно-обрядові пісні