Українські народні пісні

НИЗОМ, КОНИЧЕНЬКИ
Українська народна пісня

Низом, кониченьки,
Низом,
Да закидали дороженьку
Хмизом.
А у нашого Антонечка
Кінь вороненький,
Перескоче хмиз
Зелененький.

Походження та примітки

Низом, кониченьки. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 13. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 80.