Українські народні пісні

ОБМІТАЙТЕ ДВОРИ, ЗАСТИЛАЙТЕ СТОЛИ
Українська народна пісня

Обмітайте двори, застилайте столи,
Наповняйте кубочки — недалеко дружечки!

Походження та примітки

Обмітайте двори, застилайте столи. БО, од. зб. 186, арк. 99. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 79.