Українські народні пісні

ОДЧИНЯЙ, ПАНЕ, ВОРОТА
Українська народна пісня

Одчиняй, пане, ворота:
Іде твоя робота,
Одчиняй і сіни,
Щоб гребчики сіли;
Одчиняй, пане, хату:
Давай гребцям плату.
Ой чуй, пані, чуй:
Вечерю готуй!
Ой як готовонька —
Сідай, вельможенька,
А як не готова,
То й не сиди дома.

Походження та примітки

Одчиняй, пане, ворота. БФ-1, арк. 96, № 86. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 52 аркуші під 86 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Варіант цієї пісні знаходимо у Метлинського (Народные южнорусские песни. Издание Амвросия Метлинского. К., 1854, с. 319.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 70.

Одчиняй, пане, ворота

Жниварська

Одчиняй, пане, ворота,
Іде твоя піхота!
Ой паночку наш,
Обжиночок ваш.
Одчиняй, пане, хату,
Давай женцям плату!
Ой паночку наш,
Обжиночок ваш!

Походження та примітки

9 — записав І. Абрамов у 1890-х роках в місті Вороніж Лубенського повіту на Полтавщині. «Живая старина», т. І, СПб., 1894, 1905, в. III, IV, сторінка 521 — 522.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жниварські пісні
  • Пісні перед двором, на обійсті і в хаті господаря