Українські народні пісні

ОЖЕНИВСЯ ШУРАДЕЛЬ ТА ВЗЯВ ЖІНКУ ГЛАДКУ
Українська народна пісня

Оженився Шурадель та взяв жінку гладку,
Вона його так любила, як собачу лапку.
Ой поїхав Шурадель у поле орати,
Його жінка, Шураделька, до корчми гуляти.
Гуляла, гуляла та й перепилася,
Наварила борщу-каші, в поле потряслася.
А сів старий Шурадель обідати в полі,
Випряг воли, запряг жінку та й оре по полю.
Орала, орала, захотіла пити,
Запряг її у борони та йде волочити.
Випрягає з борони, запрягає в рало:
— Ксоб, тпру, моя мила, ще й додому рано.
А приїхав Шурадель із поля додому,
А прив’язав свою милу на житню солому.
Чи їла, не їла, захотіла пити,
А взяв милий батога та й став милу бити.
Я раненько, чуть на зорю, запряг у колясу:
— Ксоб, тпру, моя мила, поїдем до лясу.
Поїдем до лясу рубати дубини —
Ні тонкої, ні гнучкої до білої спини.
Рубати дубини аж у три колоді,
А вже ж тобі, моя мила, за хлопцями годі.
— Ти вкладеш мені три я й чотири довезу,
Як побачу гарних хлопців, як кобила заіржу.
Милий її не склонив, своє серце надломив.
Умер старий Шурадель та й на лавці лежить,
Його жінка, Шураделька, по горілку біжить.
І горілку несе, і музику веде:
— А тепер я, Шураделю, не боюся тебе.
Як до гробу ішла, то приплакувала,
Як від гробу ішла, то підскакувала.

Походження та примітки

ОЖЕНИВСЯ ШУРАДЕЛЬ ТА ВЗЯВ ЖІНКУ ГЛАДКУ. А.

Н. А. Присяжнюк 1961 р. від сестри Софії (82 роки) в селі Погребище на Вінниччині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 441, арк. 255—256, ч. 8.

Варіанти

  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 1—5, одиниця зберігання 401, арк. 60—61 (запис. Г. Іванюк в м. Вінниці)
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 330, арк. 30 (запис. Л. Ященко в селі Біличин на Вінниччині).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
  • Свавільні, вередливі, хитрі й запанілі жінки. Приборкання примхливих та непокірних