Українські народні пісні

ОЙ ІЗ-ЗА ГОРИ ТА ІЗ-ЗА КРУЧІ
Українська народна пісня

Ой із-за гори та із-за кручі,
Гей, та риплять вози йдучи.
Та риплять вози йдучи, гей...
А вози риплять, а ярма бряжчать,
А воли ремиґають...

А воли ремиґають, гей!
А попереду та чумаченько
На сопілочку грає...
На сопілочку грає, гей!
А сопілочка та з барвіночка,
А горіхове денце.

А горіхове денце, гей!
А як заграє, то душа в’яне
І болить моє серце.
Ой болить моє серце, гей!
Що буде тобі та пригодонька
Та й у чистому полі.

Що й у чистому полі, гей!
Ох і вивернеш та на роздоллі
Три паровиці солі.
Три паровиці солі, гей!
Ох і прийде к тобі та дівчинонька
Та солі купувати.

Та солі купувати, гей!
Та не так солі та купувати,
Як жалю завдавати.
«Ой годі ж тобі, та чумаченьку,
Гей, та під возом лежати.

Та під возом лежати, гей!
Та бери косу та іди в росу
Та травиченьку тяти.
Та травиченьку тяти, гей!»
«Ой бодай же ти, та дівчинонько,
Та того не діждала...

Та того не діждала, гей!
Щоб моя ручка та смоляночка
Та травиченьку тяла!»
«Ой годі ж тобі, та козаченьку,
Гей, та під возом лежати.

Та під возом лежати, гей!
Та бери серпи та іди в степи
Та пшениченьку жати.
Та пшениченьку жати, гей!»
«Ой бодай же ти, та дівчинонько,
Та того не діждала...

Та того не діждала, гей!
Щоб моя ручка та смоляночка
Та пшениченьку жала».

Походження та примітки

Українські пісні з нотами. Зібрав А. Конощенко. Перша сотня, вип. 2; Друга сотня; Третя сотня. Одеса, 1909., с. 67-69 (с. Обізнівка, Єлисаветградського пов.).