Українські народні пісні

ОЙ ІЗ-ЗА ГОРИ, З-ЗА ЗЕЛЕНОЇ
Українська народна пісня

Ой із-за гори, з-за зеленої
Річка виплива, плавиння несе.
Й а в тім плавинню сивий оленю,
Йому на ріжках хитай-колиска,
Й а в тій колисці ґречная панна!
— Ой пливи, пливи, мене не втопи.
Як мене втопиш, самий загинеш!
В мене братчики все писарчики,
В мене сестрички й а все паннички,
В мене братове й а все війтове!

Походження та примітки

ОЙ ІЗ-ЗА ГОРИ, З-ЗА ЗЕЛЕНОЇ.

Запис: Володимир Шухевич у селі Тюдів, Гуцульщина.

«Гуцульщина». Написав професор Володимир Шухевич. Накладом Наукового товариства імені Шевченка, Львів, ч. IV, 1908., стор. 130.

Варіанти

  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 432, ч. 169;
  • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 27, ч. 31;
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 37, аркуш 57.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Дівчина хвалиться своїм славним родом
  • Колядки та щедрівки дівчині
  • Календарно-обрядові пісні