Українські народні пісні

ОЙ ЇДЬ, РОДОНЬКУ, НЕ ГАЙСЯ
Українська народна пісня

Ой їдь, родоньку, не гайся,
Уже наш черчичок придався —
З червоною калиною змішався.

Походження та примітки

Ой їдь, родоньку, не гайся. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 53. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 87.