Українські народні пісні

ОЙ БІЛИЛА ДІВЧИНОНЬКА БІЛЬ, БІЛЬ
Українська народна пісня

Ой білила дівчинонька біль, біль,
Да внадився козаченько в двір, в двір:
— Одчиняй же, дівчинонько, сіни,
Трохи мене собаки не з’їли!
Ой дівчино, вірная дружино,
Я без тебе, серденько, загину.
— Да хіба б же я да безбатьківна була,
Щоб я тобі загинути дала.
— Дівчинонько, вірная дружино,
Да подай, серце, у віконце сірмяжину,
Я без тебе, серденько, загину!
— Да хіба б же я безбатьківна була,
Щоб я тобі да загинути дала.
Да куплю ж тобі рогожу з рогозу —
Да таки тебе, серденько, не ізморожу.
Да куплю тобі да й ще ж нагаєчку, —
Щоб не забувала свого да Іванечку *.

Походження та примітки

Ой білила дівчинонька біль, біль. БФ-1, арк. 9, № 24. БФ-1, арк. 93, № 72. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 135 аркуші під 24 номером, а також на 56 аркуші під номером 72 наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

* У варіанті останній рядок: «Щоб не забувала мого звичаєчку».

Коли полотно, нитки (біль) білять.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 65.