Українські народні пісні

ОЙ В ПОЛІ, В ПОЛІ, БЛИЗЬКО ДОРОГИ
Українська народна пісня

Ой в полі, в полі, близько дороги,
Ой стоїть, стоїть шовковий наміт,
А в тім наметі золотий столик,
Коло столика гордий пан сидить,
Гордий пан сидить та й пан Михайло.
Ой сидить, сидить та й в кита й грає,
Ой в кита й грає, ще краще співає.
А коло него служечки єго,
Носять шапочки у загиночки.
Ой ходять, ходять та все пана просять,
Та все пана просять, та пана Михайла:
— Ой ти пане, наш та добродію,
Ой просим тебе о заплаточку,
О заплаточку та невеликую.
Ой як ми тобі вірно служили,
Від молодості аж до старості.
Та вже нас жінки не поприймають,
Та вже нас діти не попізнають!
— Всі мої слуги, всі вірненькії,
Ой є у мене три міста славні:
У першім місті богу ся молити,
У другім місті та й їсти, пити,
У третім місті касу робити,
Касу робити, слугам платити!

Походження та примітки

ОЙ В ПОЛІ, В ПОЛІ, БЛИЗЬКО ДОРОГИ.

Запис: К. Ганущак у селі Корничі, Галичина.

Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 161.

Варіанти

 • А. Метлинский, Народные южнорусские песни, 1854, стор. 338;
 • «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова», К., т. I, 1874, стор. 8—9, ч. 5;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 277, ч. 7;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 20—21, ч. 28;
 • Oskar Kolberg, Pokucie, т. I, Краків, 1882, стор. 109—110, ч. 14;
 • «Черниговские губ. ведомости», 1889, ч. 6;
 • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 40—41, ч. 57;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 159—161, ч. 94, В, Г. Див. також тему «Двір і майно господаря».

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Парубок перебирає добро
 • Колядки та щедрівки парубкові
 • Календарно-обрядові пісні

ОЙ В ПОЛІ, В ПОЛІ, БЛИЗЬКО ДОРОГИ
Українська народна пісня

Ой в полі, в полі, близько дороги
Стоїть грушечка тонка, висока,
Тонка, висока, вверху широка.
На тій грушечці срібна колиска,
А в тій колисці ґречна панночка.
Колишуть її два братця її.
— Та й погодіте, не колишіте,
Заносять мене три голосочки.
Єден голосок: татко мня кличуть,
Другий голосок: мамка мня кличуть,
Третій голосок: миленький кличе.
Татко мня кличе воликам дати,
Воликам дати та й напоїти.
Мамка мня кличуть водицю нести,
Водицю нести, хату замести.
Миленький кличе горівку пити,
Горівку пити, з ним говорити.

Походження та примітки

ОЙ В ПОЛІ, В ПОЛІ, БЛИЗЬКО ДОРОГИ.

Запис: М. Пазяк 1952 рік у селі Ілемня, Станіславщина, від П. Гавриляк.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 263, аркуш ЗО.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Дівчину кличуть знайомі голоси: батька, матері і милого (або брата)
 • Колядки та щедрівки дівчині
 • Календарно-обрядові пісні

ОЙ В ПОЛІ, В ПОЛІ, БЛИЗЬКО ДОРОГИ
Українська народна пісня

Ой в полі, в полі, близько дороги,
Поблизь дороги стоїть ми садок.
Стоїть ми садок новосаджений,
Новосаджений та й обстрожений.
А в тім садочку, виноградочку,
Вино саджено та й обстрожено.
Стерегла ж єго ґречна паннонька,
Ґречна паннонька чом Аннуненька.
А й стережучи дуже заснула.
Ой злетілися райські пташеньки
Та й з’їли, спили зелене вино.
Аж ся Аннуня зо сну схопила:
— А в шуги в луги, райські пташата,
Не їжте, не пийте зелене вино.
Я вино сію лиш про неділю,
Я ся в неділю гостей сподію.
Прийдуть до мене трої гостеньки,
Трої гостеньки, все женишеньки.
Єдні ж ми стали за воротами,
Другі ж ми стали кіньми під сіньми,
Треті ж ми сіли в світлій світлоньці,
В світлій світлонці при матіноньці.
А що ми стали за воротами,
Тим би прибрати, хусточку дати.
А що ми стали кіньми під сіньми,
Тим би прибрати, перстенець дати.
А що ж ми сіли в світлій світлоньці,
В світлій світлоньці при матіноньці,
Тим би прибрати ґречную панну,
Ґречную панну чом Аннусеньку.

Походження та примітки

ОЙ В ПОЛІ, В ПОЛІ, БЛИЗЬКО ДОРОГИ.

Запис: В. Посацький у селі Хотін.

Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 192, I.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Дівчина стереже вино на весілля
 • Колядки та щедрівки дівчині
 • Календарно-обрядові пісні