Українські народні пісні

ОЙ ВИЙДИ, МАТИ, ОГЛЯДИ
Українська народна пісня

Ой вийди, мати, огляди,
Щось тобі бояре привезли:
Да привезли скриню, перину
Й молодую княгиню.

Походження та примітки

Ой вийди, мати, огляди. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 3. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 85.