Українські народні пісні

ОЙ ДЕ Ж ТИ ОРАВ, ОЙ ДЕ Ж ТИ КОСИВ
Українська народна пісня

Ой де ж ти орав, ой де ж ти косив,
Ой хто ж тобі, моє серденько, обідати носив?
Ой чи Парася, а чи Маруся?
Я на тебе, серденько, не надивлюся!
Ой де ж ти косив, ой де ж ти орав,
Ой хто ж тобі, моє серденько, волів поганяв?
Ой чи Парася, а чи Маруся?
Я на тебе, моє серденько, не надивлюся!

Походження та примітки

Ой де ж ти орав, ой де ж ти косив. БФ-1, арк. 6. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 245 аркуші під 9 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Ця пісня подана в контамінації з піснями «Посію я льон» та «І по сей бік гора, і по той бік гора». В іншому списку цієї пісні в кінці подані рядки:

Ой що ж то за льон

Перед панським двором?

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 95.