Українські народні пісні

ОЙ ДЕ ТВОЯ, МАРИНОЧКО, КИТАЙКА
Українська народна пісня

Ой де твоя, Мариночко, китайка,
Що принесла учора од батька?
Ой стели, Мариночко, китайку по двору
Своєму родові на славу.

Походження та примітки

Ой де твоя, Мариночко, китайка. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 51. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 87.