Українські народні пісні

ОЙ ДО БОРУ, СТАРОСТИ, ДО БОРУ
Українська народна пісня

Ой до бору, старости, до бору,
Да рубайте сосну додолу,
Да кладіть сосну на загніт:
Щоб наш коровай гнітен був,
Щоб наш рід весел був.

Походження та примітки

Ой до бору, старости, до бору. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 6. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 80.