Українські народні пісні

ОЙ ЗАДУМАВ СТАРИЙ ДІД, ЗАДУМАВ ЖЕНИТЬСЯ
Українська народна пісня

Ой задумав старий дід, задумав жениться,
Ой задумав старий дід да молоду брати.
— Ой як візьму стару бабу, не здужа робити,
А як візьму молоду, не схоче любити.
Чи ти бачиш, молода, яка в діда борода?
— Ой у тебе, вражий діду, цапиная борода,
Цапиная борода, а собача хода,
А собача хода, а ведмежий стан,
Ой ти мені, вражий діду, під мислоньки не підпав.
Ой як пішов старий дід же на базарище,
Ой як купив старий дід товсте нагаїще,
Ой наступив старий дід да й на русу косу.
— Чи ти бачиш, молода яка в діда борода?
— Ой у тебе, мій дідусю, шовкова борода,
Шовковая борода, молодецька хода,
Молодецька хода, парубоцький стан,
Ой ти ж мені, мій дідусю, під мислоньки да підпав!

Походження та примітки

ОЙ ЗАДУМАВ СТАРИЙ ДІД, ЗАДУМАВ ЖЕНИТЬСЯ. В.

Запис. в 1830—1850 рр.

Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР, фонд О. Бодянського, № 99, одиниця зберігання 202, арк. 191.

Варіанти

 • «Ужинок рідного поля, вистачений працею М. Г[атцука]», М., 1857, сторінки 106—107
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1147
 • М. Лисенко, Зб. укр. пісень, в. 4 (з мелодією)
 • Е. Романов, Белорусский сборник, т. I, К., 1885, сторінка 209, ч. 66
 • «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінки 225—226 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28, одиниця зберігання 590, арк. 141
 • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінка 507.

Музичні обробки

 • А. Коломієць, П’ять укр. нар. пісень, К., 1960, сторінка 3
 • Є. Турула, Укр. танкові пісні на голос в супроводі фортепіано, Київ — Ляйпціг, сторінка 13.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Старий і молода, молодий і стара