Українські народні пісні

ОЙ КАНАДО, КАНАДОЧКО, КАНАДО-НЕБОГО

(Пісня про еміграцію в Канаду)

...Ой Канадо, Канадочко,
Канадо-небого!
Зрадила ти з Буковини
Ґазду не одного.

Ой Канадо, Канадочко,
Та й ти, Манітобо,
Жиє в тобі руський нарід,
Як тая худоба.

Ой Канадо, Канадочко,
Чого ’сь так зрадлива?
Не з одного ’сь господаря
Тут драба зробила.

Ой тут в літі дні горячі,
А ночі студені,
Через то тут наші люди
Ходять засмучені.

Ой тут в літі дні горячі
І сонечко гріє,
На другий день мороз свисне,
Аж земля біліє.

Тут гадають наші люди.
Що будуть панами,
А вони тут на роботу
Всі ідуть з торбами.

Ой тут наші руські люди
З фарми не вживають,
Лишень ходять по Канаді
Роботи шукають.

Ой Канадо, Канадочко,
Чо’ ’сь така немила?
Бодай ти ся, ти, Канадо,
Нікому не снила.

Ти, Василю Палагнюку,
Приятелю рідний!
Не їдь, не їдь до Канади,
Бо будеш облудний...

Ой Канадо, Канадочко,
Яка ти зрадлива,
Бодай ти ся, ти, Канадо,
Нікому не снила.

Походження та примітки

ОЙ КАНАДО, КАНАДОЧКО, КАНАДО-НЕБОГО (Пісня про еміграцію в Канаду).

Текст пісні надіслав у своєму листі додому з Канади в 1889 р. молодий селянин-емігрант з с. Вікно (нині Заставнівського району, Чернівецької обл.). Видатний український фольклорист В. Гнатюк опублікував пісню в своїй праці

«Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесності» («Записки Наукового товариства імені Шевченка», кн. II, Львів, 1903, стор. 54—55), вказавши, що склав її автор листа. Друкуємо скорочено.

Ймовірно, що поданий текст є тільки вільним записом народної пісні автором листа, а не його власною творчістю. Це підтверджується наявністю інших варіантів пісні, а також іншими спорідненими піснями про еміграцію.

В цій пісні, як і в наступній, розповідається про тяжкі умови життя західноукраїнських селян, які в результаті поміщицько-капіталістичної експлуатації і національного гніту змушені були «шукати долі» за океаном. Багато тисяч знедолених селян Галичини, Буковини, Поділля та ін., доведені до відчаю безробіттям і злиднями, шукаючи роботи, виїхали в 1880—1890 рр. у Канаду, Сполучені Штати Америки, Бразілію, де їх нещадно експлуатували американські капіталісти.

Василь Палагнюк — селянин з с. Вікно, якому було надіслано пісню. Манітобо — провінція, місто і озеро в Канаді.

Джерело

Тематичні розділи

  • Історичні пісні
  • Капіталістичний і поміщицький гніт у другій половині XIX — на початку XX ст. Боротьба робітників і селян проти експлуатації