Українські народні пісні

ОЙ КУМ ДО КУМИ ЗАЛИЦЯВСЯ
Українська народна пісня

Ой кум до куми залицявся,
Посіяти конопельки обіцявся.
Він сіяв, присівав,
Присіваючи казав:
— Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох і хороша!

Ой кум до куми залицявся,
Конопельки волочити обіцявся.
Волочив, зволочив,
Зволікаючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Конопельки вибирати обіцяється.
Вибирав, прибирав,
Прибираючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Конопельки обтіпати обіцяється.
Ой тіпав, притіпав,
Притіпаючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Конопельки повтирати обіцяється.
Ой він тер, притирав,
Притираючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Конопельки поспускати обіцяється.
Ой спускав, приспускав,
Приспускаючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Конопельки поспродати обіцяється.
Ой спродав, припродав,
Припродаючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Полотенці виробити обіцяється.
Ой робляв, приробляв,
Приробляючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Полотенце обілити обіцяється.
Ой білив, прибіляв,
Прибіляючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Полотенце розшивати обіцяється.
Ой шив, пришивав,
Пришиваючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.

Українська народна пісня ОЙ КУМ ДО КУМИ ЗАЛИЦЯВСЯ — ноти
ОЙ КУМ ДО КУМИ ЗАЛИЦЯВСЯ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ОЙ КУМ ДО КУМИ ЗАЛИЦЯВСЯ. Б.

Запис. А. Гловачевський-Юрчук 1901 р. на Ровенщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 229, арк. 180.

Мелодія друкується за збірником: «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінка 180.

Варіанти

  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1159, ч. 172
  • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 754—758, ч. 823
  • Центральний державний історичний архів. у Львові, ф. 348, спр. 2335, арк. 63.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Кумівство. Кум і кума. Весела вдовиця

ОЙ КУМ ДО КУМИ ЗАЛИЦЯВСЯ
Українська народна пісня

Ой кум до куми залицявся,
Посіяти конопельки обіцявся.
Він сіяв, присівав,
Присіваючи казав:
«Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох, і хороша!»

Ой кум до куми залицявся,
Вибрати конопельки обіцявся.
Він брав, вибирав,
Вибираючи казав:
«Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох, і хороша!»

Ой кум до куми залицявся,
Змолотити конопельки обіцявся.
Він їх молотив,
Молотячи говорив:
«Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох, і хороша!»

Ой кум до куми залицявся,
Вимочити конопельки обіцявся.
Він мочив, примочав,
Примочаючи казав:
«Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох, і хороша!»

Ой кум до куми залицявся,
Витіпати конопельки обіцявся.
Він тіпав, витіпав,
Витіпаючи казав:
«Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох, і хороша!»

Ой кум до куми залицявся,
Випрясти конопельки обіцявся.
Він пряв, випрядав,
Випрядаючи казав:
«Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох, і хороша!»

Ой кум до куми залицявся,
Їй наткати полотна обіцявся.
Він ткав, витикав,
Витикаючи казав:
«Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох, і хороша!»

Ой кум до куми залицявся,
Їй пошити сорочечку обіцявся.
Він шив, вишивав,
Вишиваючи казав:
«Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох, і хороша!»

Ой кум до куми залицявся,
Одягнути сорочечку обіцявся.
Він її одягав,
Одягаючи казав:
«Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох, і хороша!»