Українські народні пісні

ОЙ КУМ ДО КУМИ РАНЕНЬКО ІДЕ
Українська народна пісня

Ой кум до куми раненько іде,
Як вона, бідна, на світі живе.

— Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тебе відвідав, якби не я?

Ой кум до куми залицявся,
Виорати нивочку обіцявся.

— Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі виорав, якби не я?

Ой кум до куми залицявся,
Посіяти конопель обіцявся.

— Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі посіяв, якби не я?

Кум до куми залицявся,
Вибрати конопельки обіцявся.

— Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі вибрав, якби не я?

Кум до куми залицявся,
Намочити коноплі обіцявся.

— Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі намочив, якби не я?

Кум до куми залицявся,
Витягти коноплі обіцявся.

— Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі витяг, якби не я?

Кум до куми залицявся,
Потерти коноплі обіцявся.

— Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі потер, якби не я?

Кум до куми залицявся,
Потіпати коноплі обіцявся.

— Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі потіпав, якби не я?

Походження та примітки

ОЙ КУМ ДО КУМИ РАНЕНЬКО ІДЕ. А.

— зап. у 1875—1882 роках І. І. Манжура, село Вільшана Богодухівського повіту Харківської губернії

— Рукописний відділ Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (м. Київ), фонд 28-3, одиниця зберігання 62, аркуш 136

Варіанти

  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1159, ч. 172
  • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 754—758, ч. 823
  • Центральний державний історичний архів. у Львові, ф. 348, спр. 2335, арк. 63.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Кумівство. Кум і кума. Весела вдовиця
  • Жартівливі приспівки. Триндички
  • Сороміцькі пісні