Українські народні пісні

ОЙ ЛЕТІЛИ КУРОП’ЯТИ ДА ВСЕ КРИВОП’ЯТІ
Українська народна пісня

Ой летіли куроп’яти да все кривоп’яті,
На русомаківській да улиці дівки череваті.

Походження та примітки

Ой летіли куроп’яти да все кривоп’яті. БФ-1, арк. 89, № 49. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 39 аркуші під 49 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 61.