Українські народні пісні

ОЙ ЛУГОМ, ЛУГОМ ДА ВОДА ЙДЕ
Українська народна пісня

Ой лугом, лугом
Да вода йде,
А попід лугом
Да стежечка,
На стежечці
Калинонька червоненька,
Туди йшла Маринонька
Молоденька,
А за нею Антонечко
З боярами.
— Ой підожди, Маринонько,
Дружино моя!
Вона стала,
Одказала:
— Ще я не твоя!
Мариночка-паняночка,
Антонечко-пан,
Шукай собі, Антонечко,
Такої, як сам!
— Об’їздив я, Мариночко,
Села й города,
Да не знайшов такої,
Як ти, молода!

Походження та примітки

Ой лугом, лугом да вода йде. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 1. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Варіанти пісні знаходимо в Метлинського (Народные южнорусские песни. Издание Амвросия Метлинского. К., 1854, с. 181.), Доленги-Ходаковського (Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (упорядники О. І. Дей, Л. Малаш). К., 1974, с. 88-89), Гоголя (Песни, собранные Н. В. Гоголем. Изданы Г. П. Георгиевским. — Сб. «Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», вып. 2, Спб., 1908, с. 218.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 79.