Українські народні пісні

ОЙ ЛУЖКОМ, ЛУЖКОМ, БЕРЕЖКОМ
Українська народна пісня

Ой лужком, лужком, бережком
Да ішов подружій із дружком,
Да несли торочку, сорочку
Й червоную калиночку у кубочку.

Походження та примітки

Ой лужком, лужком, бережком. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 46. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 86.