Українські народні пісні

ОЙ МАТІНКО МОЯ
Українська народна пісня

Ой матінко моя,
Да вже ж я не твоя:
Вже ж я того пана,
З ким шлюб шлюбовала.
Шлюб брала,
Шлюб шлюбовала,
На тоненькому,
На біленькому
Рушничку стала.

Походження та примітки

Ой матінко моя. БО, од. зб. 186, арк. 99. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 81.