Українські народні пісні

ОЙ МАТІНКО-ЮТКО
Українська народна пісня

Ой матінко-ютко!
Ой матінко-ютко!
Увивайся хутко,
Бо ми увивалися,
Все село звоювали.
Від кілка до кілка
Не минули ні одного одвірка.
Від тину до тину
Не минули жодну родину.
Від кола до кола
Не минули жодного двора.

Українська народна пісня ОЙ МАТІНКО-ЮТКО — ноти
ОЙ МАТІНКО-ЮТКО — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Ой матінко-ютко. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, арк. 80, зв.

Останні два рядки співаються на мелодію двох попередніх.

Записана Гнатом Танцюрою протягом 1918—1930 рр.

Джерело

Тематичні розділи

  • Молода повернулася до батьківського дому. Гільце
  • Весільні пісні
  • Календарно-обрядові пісні