Українські народні пісні

ОЙ МИ СВОМУ ПАНУ
Українська народна пісня

Ой ми свому пану
Уробили славу:
І жито пожали,
І в копи поклали.

Походження та примітки

Ой ми свому пану. БФ-1, арк. 97, № 97. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 50 аркуші під 97 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 70.