Українські народні пісні

ОЙ МИ, ЯКО МИ
Українська народна пісня

Ой ми, яко ми, на дівчата лакоми.
А дівчата за нами, хотят бути женами. (Двічі)

Ой ми, яко ми, не ходім женитись,
Бо на жени треба щоднини сварити. (Двічі)

Ой ми, яко ми, але Сидор лисий,
Ой пришли го до комори, буде лапав миши. (Двічі)

Українська народна пісня ОЙ МИ, ЯКО МИ — ноти
ОЙ МИ, ЯКО МИ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Запис. Богдан Дрималик, село Грабівка, Збірка «Лемк. нар. пісні», 1970 р.

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005