Українські народні пісні

ОЙ МЛИН МЕЛЕ, ОЙ МЛИН МЕЛЕ, А КОЛЕСО КРЕШЕ
Українська народна пісня

Ой млин меле, ой млин меле, а колесо креше,
Козаченько правду каже, — дівчинонька бреше.
Козаченько заговорить, (як у дзвін задзвонить),
Дівчинонька засміється — все лихо минеться.
Ой млин меле, ой млин меле, на болоті сухо:
— Вийди, вийди, дівчинонько, моя щебетухо!
Ой млин меле, ой млин меле, колесо дергоче,
Козаченько правду каже, дівчина регоче.

Походження та примітки

Ой млин меле, ой млин меле, а колесо креше. БФ-1, арк. 86, № 26. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 26 аркуші під 26 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 92.