Українські народні пісні

ОЙ МОРОЗЕ, МОРОЗОНЬКУ
Українська народна пісня

Ой морозе, морозоньку,
Не поморозь калиноньки,
Не засмути родиноньки!
Рак да по бережку лазить
Да на тую плітоньку важить,
Разтопир, пліточко, пера —
У нас весілля тепера!

Походження та примітки

Ой морозе, морозоньку. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 47. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 86.