Українські народні пісні

ОЙ НА ГОРІ ДА НА ДОЩЕЧЦІ
Українська народна пісня

Ой на горі да на дощечці
Там дівчина да полощеться,
Полощеться-умивається,
В черевички убувається.
— Ой дивіться, чоловіченьки,
Які в мене черевиченьки!
Оце мені панотець покупив,
Щоб хороший молодець полюбив.

Походження та примітки

Ой на горі да на дощечці. БФ-1, арк. 126, № 59. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшов також і збірник народних пісень «Досвітні вогні» із записів Ф. Бодянського в копії В. Гнатюка де на 85 аркуші під 59 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 580).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 59.