Українські народні пісні

ОЙ НА ГОРІ НА МОГИЛІ
Українська народна пісня

Ой на горі на могилі
Там пасуться три кобилі —
Їдна кара, друга бура...
Що то в дівки за натура:
Йшла за дров’ми та й заснула.
Прийшов кабан та й торкає:
— Вставай, дівко, бо світає.
Пішла дівка до пана
Позивати кабана:
— Ой ти, пане, твій кабан
Такий самий, як сам пан.

Походження та примітки

ОЙ НА ГОРІ НА МОГИЛІ.

Центральний державний історичний архів. у Києві, ф. 1225, спр. 42, арк. 5.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
  • Ліниві, безгосподарні дівчата