Українські народні пісні

ОЙ НА ГОРІ СНІГ УПАВ
Українська народна пісня

Ой на горі сніг упав,
Десь мій милий з коня впав.
Упав, упав да лежить,
Поки мила прибіжить.
Прийшла мила да й плаче:
— Вставай, серце-козаче,
Вставай, вставай, не лежи,
Сідлай коня да й біжи!

Походження та примітки

Ой на горі сніг упав. Записано від О. Поріліци. БФ-1, арк. 141, № 98. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). Є також і збірник народних пісень «Досвітні вогні» із записів Ф. Бодянського в копії В. Гнатюка, де на 34 аркуші під 98 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 107.