Українські народні пісні

ОЙ НА РІЧЦІ, НА СИТНИЦІ
Українська народна пісня

Ой на річці, на Ситниці,
Там плаває з клена листок.

Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на цей вечір!

А в тому листку — три письмечка.
Одне письмо — ясен місяць,
Друге письмо — ясне сонце,
Третє письмо — ясні зірки.
Ясен місяць в своєму домі —
Сам господар, щедрий вечір!
Ясне сонце — його жона,
Дрібні зірки — його дітки.
Пане господарю,
В тебе товару повна обора,
В тебе жінка — чорноброва,
Як чашечка в меду потопає,
Так твоя жона в саду походжав.

Походження та примітки

ОЙ НА РІЧЦІ, НА СИТНИЦІ.

Запис: Василь Кравченко в кінці XIX ст. на Волині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 15—3, одиниця зберігання 186, аркуш 137—138.

Варіанти

 • А. Терещенко, Быт рус. народа, VII, стор. 54, 111 і 113;
 • А. Метлинский, Народные южнорусские песни, 1854, стор. 342—343;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 619;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 433, ч. 170;
 • Oskar Kolberg, Wołyń, Краків, 1907, стор. 81—82, ч. 147;
 • Журнал «Киевская старина», К., 1882—1906, 1889, кн. 2, стор. 482;
 • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 37, ч. 52;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 75—76, ч. III;
 • «Народные песни Холмской Руси», стор. 12—13;
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 133, аркуш 13.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Сім’я в образах сонця, місяця і зірок
 • Колядки та щедрівки господарю і його родині
 • Календарно-обрядові пісні