Українські народні пісні

ОЙ НА ЩО ТИ, МАРИНОЧКО, УПОВАЛА
Українська народна пісня

Ой на що ти, Мариночко, уповала,
Що ти того Антонечка сподобала?
Чи на його воли?
Чи на його коні?
Чи на гроші?
Чи на його уродоньку,
Що хороший?
— Ні на його воли,
Ні на гроші:
На його кониченьки воронії,
На його жупаники голубії!
Кониченько вороний,
Да й то не його,
Жупаники голубії,
То брата його:
Хорошая уродонька —
Да й тільки його!

Походження та примітки

Ой на що ти, Мариночко, уповала. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 21. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 81.