Українські народні пісні

ОЙ НАШ ПАНОНЬКУ-ПЕРЕБІРНИЧКУ
Українська народна пісня

Ой наш паноньку-перебірничку,
Перебираєш вороні коні.
Ой воронії все собі береш,
А гніденькії служенькам даєш.
Ой наш паноньку-перебірничку,
Перебираєш волоньки в стаді.
Ой сивенькії все собі береш,
А неліпочки служенькам даєш.
Ой наш паноньку-перебірничку,
Перебираєш коровки в стаді.
Ой сивенькії все собі береш,
А неліпочки служенькам даєш.
Ой наш паноньку-перебірничку,
Перебираєш овечки на струнці.
Ой чорненькії все собі береш,
А буренькії служенькам даєш.
Ой наш паноньку-перебірничку,
Перебираєш пчілки на лавці.
Ой перваченьки все собі береш,
А другаченьки служенькам даєш.

Походження та примітки

ОЙ НАШ ПАНОНЬКУ-ПЕРЕБІРНИЧКУ. (З мелодією.)

Запис: Т. Тисовський 1929 рік від Ф. Угринева.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 34—2, одиниця зберігання 6—8, аркуш 219.

Варіанти

  • «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова», К., т. I, 1874, стор. 9—14, ч. 3;
  • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 143—144, ч. 2; стор. 170—173, ч. 20;
  • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 19—20, ч. 24;
  • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 715—719, ч. 71.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Парубок перебирає добро
  • Колядки та щедрівки парубкові
  • Календарно-обрядові пісні