Українські народні пісні

ОЙ НЕ СТІЙ, ВЕРБО, НАД ВОДОЮ
Українська народна пісня

Ой не стій, вербо, над водою
Да не холоди води під собою;
Ой стань, вербо, да на риночку,
В хрещатім да барвіночку,
Де челядонька збирається,
На горілоньку закладається.
Положив козаченько копу грошей,
Сподобав дівчиноньку, що хороша;
Положив козаченько половиночку, —
Сподобав дівчиночку-челядиночку,
Положив козаченько над усіх більше, —
Сподобав дівчиночку над усіх гірше.

Походження та примітки

Ой не стій, вербо, над водою. БФ-1, арк. 84, № 18. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 18 аркуші під 18 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Варіанти цієї пісні є у Доленги-Ходаковського (Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (упорядники О. І. Дей, Л. Малаш). К., 1974, с. 82) та Гоголя (Песни, собранные Н. В. Гоголем. Изданы Г. П. Георгиевским. — Сб. «Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», вып. 2, Спб., 1908, с. 126, № 6.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 66 — 67.