Українські народні пісні

ОЙ НЕ ХОДИ КОЛО ВОДИ, ЖОВТОНОГИЙ КОБЧЕ
Українська народна пісня

Ой не ходи коло води, жовтоногий кобче:
Єсть у мене кращий тебе — дороженьки топче.
Ой не ходи коло води жовтими ногами:
Єсть у мене кращий тебе — з вірними словами.
Ой не ходи коло води по жовтім пісочку:
Єсть у мене кращий тебе — брови на шнурочку.
Ой не ходи коло води і не топчи ряски:
Єсть у мене кращий тебе — дорогії ласки!
Ой топтав же, ой топтав же да і запечатав,
Щоб нашої Уляночки ніхто не посватав!
— Ой не ходи, багатиру, коло мого тину, —
Як зорву я хворостину, поб’ю тобі спину.
Ой не ходи коло води, бо з берегу втонеш,
Ой не люби багатої, бо вбогую возьмеш.
Багатая губатая да ще й к тому пишна,
А вбогая — хорошая, як у саду вишня;
З багатою, губатою — горілки напиться,
З убогою, хорошою — у світі нажиться;
З багатою, губатою — рушник на кілочку,
А в вбогої, хорошої — брови на шнурочку;
В багатої, губатої — воли да корови,
А в вбогої, хорошої — тільки чорні брови.
(Ой що) воли да корови всі повиздихають,
Біле лице, чорні брови повік не злиняють.

Походження та примітки

Ой не ходи коло води, жовтоногий кобче. Записано від Єфр. Комнацької і матері Т. В. Бодянської. БФ-1, арк. 82, № 1. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250).

Перед піснею — епіграф:

Чомусь мені не прядеться,
Чогось моя нитка рветься.
Вкину кужіль на полицю,
Сама піду на улицю.

Вісім початкових рядків цієї пісні в записі О. Бодянського див.: БО, од. зб. 186, арк. 94, № 8. Пісня контамінована. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що знаходяться у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 60.