Українські народні пісні

ОЙ НЕ ХОДИ, КОЗАЧЕНЬКУ, МОСТОМ, БО СХИБНЕШСЯ
Українська народна пісня

— Ой не ходи, козаченьку, мостом, бо схибнешся.
Чи ти мене вірно любиш, чи (з мене) смієшся?
— Ой я тебе вірно люблю, скарай мене, Боже,
Буду тебе цілувати, поки сон знеможе.
І націлувався, і намилувався,
Як у саду соловей нащебетався.

Походження та примітки

Ой не ходи, козаченьку, мостом, бо схибнешся. Записано від М. П. Коломійцевої-Бодянської. БФ-1, арк. 31, № 96. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 128 аркуші під 96 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 107.