Українські народні пісні

ОЙ ОДСУНУ Я ДА КВАТИРОЧКУ
Українська народна пісня

Ой одсуну я да кватирочку,
Да гляну я да по риночку:
По риночку да й не видати.
Тільки лежить нелюб на кроваті,
Просить мене да води з льодом.
А я молодая да й одгадала,
Своєму нелюбу да й одказала:
Ой я тобі, нелюб, да й не утінка,
Щоб на дно моря я упірнала,
Тобі води з льодом да й доставала.

Походження та примітки

Ой одсуну я да кватирочку. БФ-1, арк. 94, № 79. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 59 аркуші наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 64.