Українські народні пісні

ОЙ ПІДУ Я ДО МЛИНА, А ТИ, МИЛИЙ, БУДЬ ДОМА
Українська народна пісня

Ой піду я до млина,
А ти, милий, будь дома,
Паси кури на тоці,
Най сі каня не дрочить.
Сказила сі каня,
Прилетіла зраня,
І як впала на кура,
Та й злапала каплуна.
Як прийшла я од млина,
«Тю-тю-тю» — та й нема.
Я милого з гури:
— Як ти пасеш кури?
На милого-м сварила:
— Як ти пасеш каплуна?
Я милого за чуприну
Та й кинула у перину:
— Лежи, милий, тутка,
Зак я знайду прутка.
Зак я прутка знайшла,
Пересердилася,
А як влягла під перину,
Перепросилася.

Походження та примітки

ОЙ ПІДУ Я ДО МЛИНА. Б.

Запис. П. Козак 1911 р. в селі Гущанках Збаразького повіту на Тернопільщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 34—2, одиниця зберігання 6—8, арк. 306.

Варіанти

  • Михаил Врабель, Русский соловей, Собрание народных песней на разных угро-русских наречиях, Ужгород, 1890, сторінка 97
  • Julіnsz Roger, Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku, z muzyką, Wrocław, 1880, ч. 404
  • «Галицько-руські народні мелодії, зібрані Й. Роздольським, списав і зредагував С. Людкевич». — «Етнографічний збірник», т. XXI, ч. I, Львів, 1906; т. XXII, ч. II, Львів, 1908, ч. 946 (мелодія)
  • «Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса. — «Етнографічний збірник», т. XI, Львів, 1901, сторінка 84, ч. 2 і сторінка 86, ч. 4 (мелодія).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Нерівне подружжя. Подружня зрада
  • Старий і молода, молодий і стара