Українські народні пісні

ОЙ ПІЧ СТОЇТЬ НА СТОВПАХ
Українська народна пісня

Ой піч стоїть на стовпах,
А діжу носять на руках:
— Піч наша, пече!
Спечи нам коровай грече!

Походження та примітки

Ой піч стоїть на стовпах. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 7. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 80.