Українські народні пісні

ОЙ ПО ДОНУ, ПО ДОНУ, ПО ШИРОКОМУ МОРЮ
Українська народна пісня

Ой по Дону, по Дону, по широкому морю
Собирались славні хлопці у одному дому.

Ой радили вони раду все отечеськую,
Куди їхать по покупку по купечеськую.

— Ой слухайте, славні хлопці, щось у хмароньці гуде,
Ой щось бо нам, славні хлопці, за пригодонька буде.

Ой наступила чорна хмара, превеликая орда,
Ой висікла, вирубала все донського козака.

— Сідлай, хлопче, сідлай, малий, коня вороного
Та дай знати, хлопче малий, аж до кошового.

Ой виїхав кошовий аж до козацького трупу
Та приклав до свого серця превеликую тугу.

— Ой що ж бо ви, преславні хлопці, та й ошиблися,
Що у степу, при битій дорозі, спать положилися.

Що яснії та ружини не заряджували,
Що крепкого каравулу не поставили.

Що крепкого каравулу не поставили,
Самі себе, преславнії молодці, та й занапастили.

Ой виїхав отаман та на сірому коні,
Полилися дрібні сльози по зеленім жупані.

Полилися дрібні сльози по зеленім жупані:
— Ой пропало ж моє військо, тепер горенько мені.

Українська народна пісня ОЙ ПО ДОНУ, ПО ДОНУ, ПО ШИРОКОМУ МОРЮ — ноти
ОЙ ПО ДОНУ, ПО ДОНУ, ПО ШИРОКОМУ МОРЮ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Ой по Дону, по Дону, по широкому морю. Запис 1929 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 50, арк. 7.

Опубліковано у збірнику «Історичні пісні», стор. 348, вар. Б.

Джерело

Тематичні розділи

  • Історичні пісні