Українські народні пісні

ОЙ ПОЇХАВ САВРАЇН У ПОЛЕ ОРАТИ
Українська народна пісня

Українська народна пісня ОЙ ПОЇХАВ САВРАЇН У ПОЛЕ ОРАТИ — ноти
ОЙ ПОЇХАВ САВРАЇН У ПОЛЕ ОРАТИ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ОЙ ПОЇХАВ САВРАЇН У ПОЛЕ ОРАТИ. А.

«Етнографічний збірник», Львів, 1895 — 1929, т. XXI, ч. 1259 (без тексту).

Музична обробка

 • «Пісні на мішаний хор», Львів, «Торбан», б. р., сторінка 2.

Варіанти

 • Журнал «Киевская старина», 1882 — 1906, 1884, кн. 11, сторінки 552—554 («Изв. и зам.»)
 • «Сб. памятников нар. творчества Сев.-Запис. края», в. 1, сторінка 67, ч. 69
 • А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, в. 1, 1896, ч. 5
 • Центральний державний історичний архів. у Львові, ф. 688, сторінка 377
 • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінка 542
 • Великорусс в песнях, обрядах... Материалы собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, в. I, СПб., 1898, сторінка 163.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
 • Свавільні, вередливі, хитрі й запанілі жінки. Приборкання примхливих та непокірних