Українські народні пісні

ОЙ ПОЇХАВ САВРАДИМ У ПОЛЕ ОРАТИ
Українська народна пісня

Ой поїхав Саврадим у поле орати,
Його жінка, Саврадимка, до корчми гуляти. (Двічі)

Гуляла, гуляла, поки не спилася,
Наварила борщу-каші, в поле потряслася. (Двічі)

Ходила, блукала, милого шукала.
Подивися, Саврадиме яка мила стала:
Ні здорова, ні слаба, із личенька спала.

Ой не знає Саврадим, що його робити,
Запрягає у борону та йде волочити. (Двічі)

Заволочив рано, запрягає в рало:
— Соб-цобе, моя мила, ще додому рано! (Двічі)

Ой умер Саврадим та на лаві лежить,
Його жінка, Саврадимка, по горілку біжить. (Двічі)

І горілку несе, і музики веде:
— Отепера, Саврадиме, не боюся я тебе! (Двічі)

Як на лавці лежав, було мені трохи жаль,
А з роботи йшла, то пожалкувала. (Двічі)

Українська народна пісня ОЙ ПОЇХАВ САВРАДИМ У ПОЛЕ ОРАТИ — ноти
ОЙ ПОЇХАВ САВРАДИМ У ПОЛЕ ОРАТИ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ОЙ ПОЇХАВ САВРАДИМ У ПОЛЕ ОРАТИ. Е.

Запис. А. Д. Шмиговський в селі Сидорівці Корсуньського району на Київщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 3, сторінка 303 (з мелодією).

Варіанти

  • Журнал «Киевская старина», 1882 — 1906, 1884, кн. 11, сторінки 552—554 («Изв. и зам.»)
  • «Сб. памятников нар. творчества Сев.-Запис. края», в. 1, сторінка 67, ч. 69
  • А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, в. 1, 1896, ч. 5
  • Центральний державний історичний архів. у Львові, ф. 688, сторінка 377
  • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінка 542
  • Великорусс в песнях, обрядах... Материалы собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, в. I, СПб., 1898, сторінка 163.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
  • Свавільні, вередливі, хитрі й запанілі жінки. Приборкання примхливих та непокірних