Українські народні пісні

ОЙ П’ЯНА Я, П’ЯНА
Українська народна пісня

Ой п’яна я, п’яна
На порозі впала.
— Ой одчиняй, друже,
Я йду п’яна дуже.

Милий одчиняє,
На милую лає:
— Де ж ти, мила, була,
Що мене забула?

— Була на риночку,
Пила горілочку,
Із родом зійшлася,
Дужче напилася.

Коли б милий добрий,
То б взяв батіг довгий,
Став би милу бити:
— Не йди, мила, пити!

Українська народна пісня ОЙ П’ЯНА Я, П’ЯНА — ноти
ОЙ П’ЯНА Я, П’ЯНА — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Любомль

Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. — К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 359.

ОЙ П’ЯНА Я, П’ЯНА
Українська народна пісня

— Ой п’яна я, п’яна,
На порозі впала,
Ой відчини, муже,
Бо йду п’яна дуже.

Милий відчиняє,
Милої питає:
— Де ти, мила, була,
Що за дім забула?

— Була на риночку,
Пила горілочку,
З родом ізійшлася
Й за дім забулася.

Якби милий добрий
Та взяв батіг довгий
Та й став милу бити —
Не йди в коршму пити.

Возьми четвертину
Та збери родину,
Та дома напийся,
Та не волочися.

Українська народна пісня ОЙ П’ЯНА Я, П’ЯНА — ноти
ОЙ П’ЯНА Я, П’ЯНА — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Ой п’яна я, п’яна. Запис 1919 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 61, арк. 83.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жінка-ледащиця
  • Пісні родинного життя
  • Родинно-побутові пісні