Українські народні пісні

ОЙ РАЧОК, РАЧОК, ЯК БУРАЧОК
Українська народна пісня

Ой рачок, рачок, як бурачок —
Сімсот пугачанам болячок.

Походження та примітки

Ой рачок, рачок, як бурачок. БФ-1, арк. 89, № 53. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 40 аркуші під 53 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 61.