Українські народні пісні

ОЙ СЕРЕД СЕЛА СВІТЛА СВІТЛОНЬКА
Українська народна пісня

Ой серед села світла світлонька,
А коло неї нова вборонька.
На ті вбороньці стоять коники.
Стоять коники поприпинані,
До них жовнярі поприбирані.
А єден коник найвороніший,
До него жовнір найприємніший.
Хоче їхати й а в Львів по дівку,
Й а в Львів по дівку, по королівку.
А вна до него переказала,
Переказала, лист написала:
— Коня не томи, людей не труди,
Бо я до тебе сама прилину,
Через моренько — дрібним дождженьком,
А через лісок — зозуленькою,
А через поле — ластівочкою,
А на подвір’я — невісточкою.
Через сіни йшла, сіни сіяли,
Ввійшла до хати, стіни палали,
Стіни палали, пани вставали,
Пани вставали, шапки знімали,
Шапки знімали та й ся кланяли,
Та й ся кланяли, та й ся питали:
— Ци то царівна, ци королівна?
— Ні то царівна, ні королівна,
То наша дочка, ґречна панночка.

Походження та примітки

ОЙ СЕРЕД СЕЛА СВІТЛА СВІТЛОНЬКА.

Запис: М. Пазяк 1952 рік у селі Ілемня, Станіславщина, від П. Гавриляк.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 263, аркуш 28.

Варіанти

 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 611, ч. 51;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 281—282, ч. 15;
 • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 43, ч. 61;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 338—398, ч. 27;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 109—113, ч. 157—165;
 • Журнал «Киевская старина», К., 1882—1906, 1906, січень, стор. 10;
 • «Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Україні, а більшістю в межах Волині», Житомир, б. р. (1911), стор. 26, ч. 65.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Дівчина обіцяє сама приїхати до парубка
 • Колядки та щедрівки парубкові
 • Календарно-обрядові пісні