Українські народні пісні

ОЙ СЛУЖИВ Я В ВДОВИ
Українська народна пісня

Ой служив я в вдови,
Та служив я в небоги
Сорок років ще й чотири.

— Ой заплати, вдово,
Заплати, небого,
За сорок років ще й чотири.

Ой винесла вдова,
Винесла небога
Сорок рублів ще й чотири.

А він гроші взяв
Ще й громаду зібрав:
— Розсудіте мене, люди.

Ой заплати, вдово,
Заплати, небого,
За сорок років ще й чотири.

Ой вивела вдова,
Вивела небога
Сорок волів ще й чотири.

А він воли взяв
І громаду зібрав:
— Розсудіте мене, люди.

Ой заплати, вдово,
Заплати, небого,
За сорок років ще й чотири.

Ой вивела вдова
Вивела небога
Сорок коней ще й чотири.

А він коні взяв
І громаду зібрав:
— Розсудіте мене, люди.

Ой заплати, вдово,
Заплати, небого,
За сорок років ще й чотири.

Ой вивела вдова,
Вивела небога
Свою дочку найменшу.

А він дочку взяв
Ще й шапочку зняв:
— Розсудіте мене, люди.

Розсудіте мене, люди,
Розсудіте, громада, —
Тепер мені уся плата.

Українська народна пісня ОЙ СЛУЖИВ Я В ВДОВИ — ноти
ОЙ СЛУЖИВ Я В ВДОВИ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Ой служив я в вдови. Запис 1921 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 54, арк. 38.

Джерело

Тематичні розділи

  • Зародження почуттів. Взаємна любов. Думки про одруження
  • Лірика кохання
  • Родинно-побутові пісні