Українські народні пісні

ОЙ ТАМ ЗА МОРЯМИ ОРЕЛ ВОДУ П’Є

Ой там за морями орел воду п’є.
Ой там за морями дівка сльози ллє. (Двічі)

— Чого, дівко, плачеш, чого сльози ллєш?
Чи жаль тобі коня, чи зброї золотої? (Двічі)

— Не жаль мені коня, ні зброї золотої,
Тільки жаль мені, серце, розлуки з тобою. (Двічі)

Походження та примітки

Ой там за морями орел воду п’є. Запис 1922 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 57, арк. 103.

Мелодія ОЙ ТАМ ЗА ДУНАЄМ ЛУЖКОМ-БЕРЕЖКОМ (варіант).

Джерело

Тематичні розділи

  • Розлука
  • Лірика кохання
  • Родинно-побутові пісні